Patrzymy w przyszłość

Czego chcemy? Co nas określa?

1.Przygotowanie naszych zawodników do profesjonalnego uprawiania piłki nożnej lub/i futsalu na szczeblu krajowym i zagranicznym

2.„Być przed Mieć” – budowanie ścieżki rozwoju społecznego, edukacyjnego i sportowego w zakresie piłki nożnej i futsalu

3.Tworzenie własnego modelu gry na podstawie łączenia szkolenia piłkarskiego i futsalowego