Wpłaty – Szkółka

W sezonie 2017/2018 prosimy o wpłaty z tytułu szkolenia w Szkółce na konto:

KS Metal Tarnów

ul. Warsztatowa 2 , 33-100 Tarnów

Bank Śląski O/Tarnów

73 1050 1562 1000 0012 0005 6271

TYTUŁ: składka członkowska – imię i nazwisko – grupa

WAŻNE:

W miesiącu sierpniu prosimy o wpłatę do 30 sierpnia.

W miesiącach roku szkolnego prosimy o wpłaty do 10 każdego miesiąca.

Składka wynosi 60 zł.