Ankieta – klasa sportowa

Szanowni Państwo,

prosimy o przemyślane wypełnienie ankiety dotyczącej organizacji pracy  Szkoły. Państwa odpowiedzi pozwolą nam zaplanować właściwe, dostosowane do Państwa potrzeb
i oczekiwań, rozwiązania organizacyjne. W pytaniach 1-4 prosimy o zakreślenie właściwej odpowiedzi. Dziękujemy!

 

 

  1. Czy są Państwo zainteresowani nauką dziecka w klasie sportowej na poziomie klasy czwartej?

TAK

NIE

  1. Czy będą Państwo skłonni w związku powyższym przepisać dziecko do innego oddziału?

TAK

NIE

  1. Czy będą Państwo zainteresowani uczestnictwem dzieci w dodatkowych zajęciach sportowych w godzinach popołudniowych, gdyby nie powstała klasa sportowa?

TAK

NIE

  1. Czy uważają Państwo, że lepszym rozwiązaniem jest utworzenie klasy sportowej na poziomie klasy siódmej?

TAK

NIE

  1. Nauką dziecka w jakiej klasie na poziomie klasy siódmej byliby Państwo zainteresowani?(właściwe podkreślić)
  2. sportowa,
  3. dwujęzyczna (dwa przedmioty ogólnokształcące nauczane w języku angielskim),
  4. ogólna z innowacją matematyczno – przyrodniczą,
  5. ogólna z innowacją artystyczną,
  6. nie jestem zainteresowany nauką dziecka w w/w oddziałach.