Strusinianka z nami!

5523441

Piekarnia Strusinianka dołączyła do zacnych mecenasów naszej Szkółki. Pan Marcin Błaszkiewicz ufundował stroje naszym zawodnikom. Czekamy już na pierwszy występ w nowych strojach.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie!