Wild Gawro Cup 2016

 

logo

gawro_tarnow_logo

„Wild Gawro Cup”, czyli turniej „dzikich” drużyn na obiektach KS METAL Tarnów, 11 sierpnia od godz. 10.00.

Zapraszamy chłopców i dziewczęta z roczników 2004 i 2005 na turniej do 10.00 – 12.30, gdzie do wygrania będą cenne nagrody. ZERO WPISOWEGO!

Z racji tego, iż jest to „dziki” turniej to i same reguły gry oraz harmonogram będą ustalone zaraz po przyjęciu zgłoszeń w zależności od ilości chętnych. Do wygrania będą nagrody.

Aby zagrać w turnieju należy

  • Zebrać ekipę co najmniej 5 osobową ( gramy po 5-ciu) z osiedla, spod trzepaka, z klasy, z facebooka … skąd tylko chcesz w roczniku 2004 i 200
  • Przyjść na 9.30, 11 sierpnia 2016 z osobą pełnoletnią jako kierownikiem drużyny. Będzie się musiał popisać pod dokumentami i być z drużyną przez cały turniej.
  • KAŻDY Z ZAWODNIKÓW BĘDZIE SPRAWDZANY Z LEGITYMACJI (LUB DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI ZE ZDJĘCIEM)
  • Każdy zawodnik OBOWIĄZKOWO musi zdać w biurze zawodów upoważnienie następującej treści:

„Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki w turnieju Wild Gawro Cup 2016 na obiektach KS Metal Tarnów przy ul. Warsztatowej 2 w Tarnowie. Biorę pełną odpowiedzialność za stan zdrowia mojego syna/córki oraz wyrażam zgodę na samodzielne przyjście i powrót z turnieju. Oświadczam, iż nie będę sobie rościł/a żadnych praw tytułem uczestnictwa w turnieju „WILD GAWRO CUP 2016”

…………………………………………                                                                         ……………………………………………..

data, miejscowość                                                                                                      czytelny podpis

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU !!!